28září2023

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny pro duši
W. Schmidt: Když jsem navštívil školu v Mabale nedaleko Nioki v Kongu, nejstarší žáci zrovna skládali závěrečné zkoušky. Za tyto zkoušky, stejně jako za veškerou předchozí školní docházku, musí platit. Jedna z dívek byla bohužel nucena krátce předtím školu opustit, jelikož otěhotněla a podle zákona nesmí ve škole zůstat. Ptal jsem se našeho manažera Jeana, co budou děti po závěrečných zkouškách dělat. Jeho prostá odpověď: "Nic!" - mě nesmírně zasáhla. V této oblasti je jen málo pracovních míst, bez práce zůstávají asi tři čtvrtiny populace. Lidé tu potřebují pomoc i proto, aby dokázali správně hospodařit na své půdě. Ing. Jean, velmi zkušený agronom, prozkoumal místní políčka s maniokem a všiml si, že rostliny jsou nakažené chorobou. Rád by dovezl kvalitnější, zdravé osivo, které by přinášelo větší výnosy této plodiny, která je pro Konžany hlavní složkou potravy. Potřeba vyškolit místní obyvatele v zemědělství je zde zřejmá. Z těchto důvodů tu chceme…

Více...

W. Schmidt: Začít s něčím novým je vždycky velká výzva, ale zpravidla se to v mnoha ohledech vyplácí. Kdo chce začít s novým projektem v Kongu, zejména ve vnitrozemí, se na to musí velmi dobře připravit. Náš školní projekt v Mushapu zasáhla veliká rána, když se provincie Kasai (v níž škola leží), ocitla ve víru ozbrojených konfliktů, které byly dosud typické jen pro východ země, kde se nachází většina nerostného bohatství země. Jakmile v Kasai vypukly nepokoje, které se rozšířily a nakonec zasáhly i naši odlehlou vesnici, práce na našem projektu musela být pozastavena. Když jsme se s Lenkou dozvěděli o těchto událostech, začali jsme propadat skepsi a zoufalství. Ale pak se nám dostalo shůry podpory, posily, naděje a nové vize. Namísto toho, abychom mysleli jen na ty hrozné události, soustřeďujeme se na to, čím se naše škola pro mnohé stala. – Během posledních 5ti let ji navštěvovalo skoro 2000…

Více...

Soubor citátů: Pamatujte si, že neexistuje malá laskavost. Každý čin vyvolá řetězec podobných činů. – Scott Adams (geb. 1957) Musíš lidem kolem sebe věnovat trochu času. Udělej něco pro ostatní, i kdyby to byla jen maličkost. – Udělej něco pro ostatní, ne kvůli odměně, ale jako privilegium. – Albert Schweitzer (1875-1965) Jsem jen jeden, ale jsem alespoň jeden. Nemůžu udělat všechno, ale můžu udělat alespoň něco; a jen proto, že nemohu udělat všechno, neodmítnu udělat to, co udělat mohu. – Edward Everett Hale (1822-1909) Sv. František z Assisi řekl: “Cokoli dostaneš, odděluje tě od ostatních, cokoli daruješ, to tě s nimi spojí.” Podstatou nezištnosti je velkorysost. Napomáhá nejen sjednocení týmu, ale i jeho dalšímu pokroku. – John C. Maxwell (geb. 1947) Lidské bytosti, které za sebou nenechávají žádné převratné úspěchy, ale jen řadu malých laskavostí, svůj život nepromarnily. – Charlotte Gray Většina z nás si užívá pozornosti, které se nám…

Více...

  Kvůli špatné infrastruktuře je pro nás těžké prolomit začarovaný kruh chudoby a překonat řadu překážek ve vnitrozemí.

Budování školy pro Mushapo

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH