25únor2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny pro duši
Kompilace: Kdo si vezme syna? Nedávno jsem narazila na dojemný příběh o bohatém muži a jeho synovi, kteří sbírali cenná umělecká díla. (Ten příběh se objevuje v různých knihách, ale jeho autor je neznámý.) Když vypukla válka, syn odešel bojovat a hrdinsky padl při pokusu o záchranu života jednoho spolubojovníka. Nedlouho po válce kdosi zaťukal u otcových dveří. Když otec otevřel, uviděl na prahu stát neznámého mladíka s objemným balíkem v rukách. „Pane, vy mě neznáte“, řekl ten mladý muž, „ale jsem ten voják, kterého váš syn zachránil za cenu vlastního života. Nesl mě zraněného do bezpečí, když ho zasáhla kulka a okamžitě zemřel. Předtím mi často vyprávěl o vás a vaší lásce k umění.“ Mladík podal starému muži svůj balík. „Vím, že vám ho to nevrátí, ale chtěl jsem, abyste to měl.“ V balíku byl portrét syna, který namaloval onen mladík. Otec zavěsil podobiznu nad krb a od té…

Více...

W. & L. Schmidt || Sam Lucerno || John London Krásné, nádherné Vánoce vám všem! Toto je speciální den, neobyčejné dítě, mimořádný člověk, nevšední událost, vyjímečná láska, která nás všechny spojuje. Láska, kterou o Vánocích oslavujeme, je tak nesmírná, že objímá celé lidstvo. Může se o ní hovořit v kterémkoliv jazyce, může být vyjádřena kýmkoli a komukoliv. Tím, že poslal na zem Ježíše, vyjádřil Bůh svou lásku k celému lidstvu. Je to láska hluboká, a přitom veskrze důvěrná, láska, která rozumí jedinečnosti každého člověka s jeho nejniternějšími touhami i zraněními. Láska, která nám poskytuje dokonalé osobní řešení, neboť tato láska nás zná a rozumí nám lépe než my sami sobě. Dávat může být tak jednoduché, jen je třeba mít otevřené oči pro potřeby druhých. – L. Schmidt DÁRKY Když se blížíme oslavám Kristova narození, bude dobře, vzpomeneme-li si na tři mudrce, krále, kteří mu z dáli přinesli dary. Jistým způsobem…

Více...

TEDx Talk Wolfganga Schmidt, vice president ADH, e.V.: Kompletní TED Talk najdete zde jako video na YouTube (anglicky). TEDx Talk nebyl vytvořen z podnětu Aktive Direkt Hilfe e.V., jedná se o soukromou iniciativu jeho autora Wolfganga Schmidt (člena předsednictva Aktive Direkt Hilfe e.V.). Politické názory obsažené v jeho přednášce jsou osobními názory autora a nemusejí nutně odrážet názory asociace. Ačkoli se Aktive Direkt Hilfe e. V. distancuje od politických názorů, obsažených v této přednášce, přesto ji prezentujeme na těchto webových stránkách ve své nezkrácené podobě, s ohledem na vysokou míru souladu s názory asociace. 1. Právě jsem se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Je to obrovská země, s nesmírnými potížemi. Možná, že nevíte o situaci v Kongu příliš mnoho, ale jsem si jist, že znáte celou řadu míst ve světě, která představují závažný problém. Když se na tyto problémy podíváme blíže, můžeme nabýt dojmu, že s tím v zásadě sami…

Více...

  Abychom výrazně zlepšili vyhlídky dětí (a tím i jejich rodin!), dali jsme si za cíl umožnit dětem dobré vzdělání a všestranně je podporovat.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH