28květen2023

header-actual2

 

O ochraně osobních údajů

Odpovědnost za vlastní obsah:
"Aktive Direkt Hilfe e. V." je zodpovědný za vytvořený a publikovaný obsah na těchto stránkách. Neustále se snažíme zajistit, aby nabízené informace byly aktuální, koherentní a přesné. V případě potřeby byla provedena údržba obsahu. Vzhledem k tomu, že mnohé obsahy pouze vyjadřují, že naše subjektivní názory a chyby nelze nikdy zcela vyloučit, odpovídáme pouze za nepřesné obsahy, které jsme vytvořili a publikovali s úmyslem nebo hrubou nedbalostí.

Odpovědnost za vnější obsah:
Podle zákona o tisku odpovídá za externě vytvořený a integrovaný obsah na této webové stránce s příslušným autorem. Příslušné pasáže musí uvádět: jména příslušných autorů nebo jiné údaje. Dále, jako poskytovatelé tohoto webového vzhledu, nejsme právně odpovědní (podle §§ 8-10 TMG) za integrovaný obsah třetí strany. Pokud se dozvíte o porušení stávajícího zákona o integrovaném obsahu třetí strany, bude příslušný obsah okamžitě vyloučen z našich webových stránek.

Odpovědnost za odkazy:
Tato webová stránka obsahuje odkazy na externí obsah. Navzdory skutečnosti, že pečlivě vybíráme a kontrolujeme obsah, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli propojených webových stránek. Provozovatelé jakýchkoli propojených webových stránek jsou výhradně zodpovědní za jejich obsah.

Autorská práva:
Veškerý obsah, a to jak text, tak grafický materiál, bez výslovné indikace, byly samozřejmě vytvořeny, a proto patří autorská práva k "Aktive Direkt Hilfe e. V.". Integrace externě vytvořeného obsahu na této webové stránce se provádí tak, aby se zohlednily autorská práva příslušných autorů.

Porušení ochranných práv:
Pokud existuje předpoklad, že současný webový vzhled porušuje vaše ochranná práva, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Poté se o Vaši žádost postaráme a v případě skutečného porušení vašich ochranných práv co nejdříve zareagujete.

Předplatné pro zpravodaje:
Pravidelné informační bulletiny, mimo jiné včetně nejnovějších informací o nových projektech "Aktive Direkt Hilfe e. V.", Vám budou zaslány e-mailem pouze s vaším výslovným souhlasem. Pozdější doručení dalších e-mailů můžete zrušit kliknutím na odkaz v dolní části každého e-mailu. Podobně můžete odvolat budoucí doručení předplatného přímým e-mailem.

Zachování osobních údajů:
Datum, které vede ke komunikaci mezi vámi a členy a / nebo zástupci společnosti "Aktive Direkt Hilfe e. V.", je uchováváno zejména pro doručování upsaných informačních bulletinů a pro cílené zpracování požadavků. Osobní údaje (zejména e-mailové adresy) nejsou uchovávány déle, než je nutné, nebo až do doby, kdy se vaše jménem odvolalo.

Informace o ochraně údajů:
Pro nás je zcela samozřejmé, že zodpovědně zpracováváme osobní údaje uživatelů těchto stránek. Za tímto účelem bychom Vás chtěli informovat o tom, že osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud to zákon neukládá nebo výslovně s nimi souhlasíte.

Plná verze zásad ochrany osobních údajů "Aktive Direkt Hilfe e. V." v souladu s německým právem je k dispozici na těchto internetových stránkách (v němčině).

  Někdy představuje největší překážku školní docházky dětí velká chudoba rodičů. Rodiny mají tak málo peněz, že si často nemohou dovolit platit školné. Proto je naše škola v Mushapu zdarma.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci přispět

Chtěli byste finančně podpořit naši práci v Kongu? Budeme Vás informovat o tom, jak byly Vaše peníze použity. Přečtěte si více o možnostech finanční podpory.

Poslat sponzorský dar