02prosinec2023

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny pro duši
Skutečnost, že Ježíš žil na této zemi a zemřel ukřižováním, je vědecky dobře doložena i starověkými prameny mimo Bibli. Existují historické důkazy, které se datují jen něco málo přes 20 let po jeho smrti. Tyto záznamy dalece předčí jiné důkazy, například životopis Alexandra Velikého, jenž je datován přibližně 400 let po jeho smrti! Snad nejpozoruhodnější zmínku o Ježíši mimo Bibli lze nalézt ve spisech Josephuse, židovského historika z 1. století. Ve spise "Testimonium Flavianum" se v příslušné části píše: V této době žil Ježíš, moudrý muž, pokud ho vůbec můžeme nazývat člověkem. On totiž ... konal podivuhodné činy..... Byl to Kristus. Když ho Pilát ... odsoudil k ukřižování, ti, kteří ... si ho zamilovali, se nevzdali své náklonnosti k němu. Třetího dne se zjevil ... navrácen k životu.... A kmen křesťanů ... nezanikl. [1] Jedním z největších důkazů vzkříšení je svědectví lidí, kteří Ježíše následovali tři a půl roku jeho…

Více...

Když se necítíte na oslavy texty Marie Alvero, Maria Fontaineová a neznámého autora r Když se necítíte na oslavy A co když jsou tu Vánoce a vy na ně prostě nemáte náladu? Máte obavy z budoucnosti, jste smutní nebo jste si prošli velkou ztrátou? Mělo by to být nejšťastnější období v roce, ale prostě se tak necítíte. … To je v pořádku. Svou bolest, smutek nebo ztrátu nemusíme rychle nějak napravovat, stejně to nejde. Myslím, že ani pastýři, kteří o prvních Vánocích hlídali ovce, necítili nic výjimečného, byla to jen další obyčejná chladná betlémská noc. Jejich město bylo přeplněné návštěvníky, kteří tam přišli kvůli sčítání lidu, což jim jen bezútěšně připomínalo římskou nadvládu. Nic nevypadalo zvlášť nadějně. Najednou však andělé naplnili oblohu poselstvím, že není třeba se obávat; té noci se v jejich městě narodí Spasitel. Tím se všechno během té obyčejné noci změnilo a najednou tu byla naděje! Přišel…

Více...

Pokud se o letošních Vánocích cítíte osaměle, nejste v tom sami. Smutné vánoční písně jsou oblíbené, protože v mnohých zabrnkají na citlivou strunu. Jak rozšířená je však osamělost v tomto svátečním období? Statistiky říkají, že téměř půl milionu starších lidí ve Velké Británii bude o Vánocích samo a 800 000 z nich je "chronicky osamělých ". Chronická osamělost je víc než jen být sám. Znamená to, že se cítíte dlouhodobě izolováni bez podpory druhých. Můžeme být obklopeni lidmi, a přesto být osamělí. Tuto izolaci si můžeme způsobit sami kvůli zábranám nebo nedostatku komunikačních dovedností. Někteří jsou uzavřeni do sebe kvůli fyzickým problémům. V každém případě může toto osamění vyvolat pocity nízké sebeúcty, deprese nebo stresu. Když naše rodina žila v Japonsku, vytvořili jsme z našich dětí a jejich přátel pěveckou skupinu, která o Vánocích navštěvovala domov pro seniory. Vrcholem programu bylo, že se po vystoupení vmísili mezi starší lidi, popovídali…

Více...

Strana 1 z 13

  Jeden život, jedno dítě, jedna vesnice – když budeme měnit jedno po druhém, můžeme změnit celý svět.

Naše škola se rozrůstá – nyní máme 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH