24červen2024

header-actual2

 
Zemědělství
Zemědělství

Zemědělství

Aby náš školní projekt ADH měl dlouhodobé trvání, je spojen se zemědělským projektem. Výnosy z naší farmy mají dlouhodobě přispívat k financování provozu školy. Na celkové ploše téměř 10ti hektarů pěstujeme zemědělské plodiny, které lze prodat na místních trzích. Tím se zlepšuje zásobování regionu chudého na potraviny a vytváří se nová pracovní místa. Zemědělský projekt poskytuje rovněž možnosti, jak zahrnout lidi z vesnic do školního projektu a nechat místní populaci převzít vlastní zodpovědnost za školu. Počítáme s tím, že dobře vedená farma může v budoucnu sloužit jako názorná učební pomůcka.

lis 2023

Nsioni - Rybí farma

Navzdory mimořádně obtížným podmínkám bez infrastruktury a elektřiny dosáhl Joseph v Nsioni významných úspěchů. Mimo jiné se mu podařilo přesunout téměř celou dílnu z Kinshasy na farmu, což nebyl snadný úkol. Na své farmě v rybnících rozšířil chov ryb. Jelikož většina místních lidí nemá ledničky, kde by se ulovené ryby daly skladovat, nejdříve je prosolují a pak suší. Joseph vysázel také mnoho nové zeleniny a ovoce. Úroda z některých stromů, jako například banánů, plantejnů (zeleninových banánů) a papájí, byla opravdu výjimečná. Zasadil rovněž kokosové palmy, u kterých bude ještě nějakou dobu trvat, než přinesou ovoce. Joseph je velmi nadaný kutil a vynálezce, postavil dokonce malou vodní elektrárnu, která na celkovou spotřebu sice nestačí, ale určitě pomůže. Madlen před nedávnem Josephovu farmu navštívila a poté nás upozornila na to, že po velmi silných deštích se část hráze rybníka probořila a mnoho ryb bylo odplaveno. Bohužel se v regionu také rozšířila nemoc prasat a některá Josephova prasata uhynula. Nyní tedy Joseph zvětšuje a zpevňuje hráz, aby už nedošlo k vyplavení ryb při budoucích přívalových deštích. Soustředíme se na stabilizování všech aspektů zemědělského projektu a zahájení výstavby kurníku.
Nsioni - Rybí farma
říj 2023

Plateau de Bateke - Chov kuřat

Na Plateau de Bateke dokončil Jean budovu pro chov slepic a vypěstoval mnoho sazenic ovocných stromů na prodej. Pak však v této oblasti nečekaně vypukly boje ohledně pozemků. Budova pro slepice se stala útočištěm pro šest rodin z okolí. Díky Bohu však nebylo Jeanovo pole bojem přímo zasaženo, a tak mohl po čtyřech měsících pokračovat v práci. Předtím ale musel půdu znovu připravit, vysekat porost a pročistit. Nyní pěstuje maniok a zeleninu. Vzhledem k nestabilitě v tomto regionu jsme se rozhodli přesunout projekt chovu slepic do bezpečnější oblasti. Jean má rozestavěnou budovu v Kisantu – jihozápadně od Kinshasy. Tuto budovu přeměníme na kurník. Momentálně se pracuje na výrobě a instalaci oken a dveří.
Plateau de Bateke - Chov kuřat
čvn 2023

Střediska odborného vzdělávání: první kroky

Pokračují také dva nové projekty středisek odborného vzdělávání pro rozvoj zemědělství na venkově s Jeanem a Josephem. Jean pokračuje v rekultivaci zemědělských polí v oblasti “Plateau de Bateke” a dělá pokroky se svým projektem na chov slepic. Joseph se rozhodl přestěhovat z Kinshasy do svého projektového místa v “Nsioni” s celou rodinou a vybavením. - To je deurbanizace v praxi! Jeho dcera, Andrella, nedávno absolvovala obor švadlena a bude tomuto řemeslu vyučovat místní ženy, zatímco Joseph bude dohlížet na vzdělávací program centra a veškerou zemědělskou činnost na farmě.
Střediska odborného vzdělávání: první kroky
led 2023

Společnost ADH připravuje dva nové slibné projekty

Naším plánem je vybudovat dvě střediska odborného vzdělávání na dvou různých místech, čímž se nám splní dlouholetý sen. Plánujeme v každé z těchto oblastí shromáždit mladé lidi, kteří absolvují zhruba roční kurz týkající se znalostí z oblasti zemědělství, s důrazem na chov zvířat, ryb, včel atd. Po ukončení výuky obdrží každý úspěšný absolvent balíček se semeny rostlin a mládě chovného zvířete, a takto vybaven se vrátí do své vesnice, kde může okamžitě uplatnit v praxi to, co se v našich centrech naučil. Jeden projekt povede Jean, který naším místním projektovým manažerem již od roku 2011. Středisko se bude se nacházet východně od Kinshasy, na náhorní plošině Plateau de Bateke. Druhý projekt svěříme Josephovi, kterého známe již od roku 2003, od začátku našich humanitárních aktivit v Kongu. Tento projekt bude lokalizován v Nsioni, téměř 500 km na západ od Kinshasy, směrem k Atlantickému oceánu. Oba muži si již dobře poradili s našimi malými mikrofinančními projekty, což nám dává jistotu, že i tyto dva nové projekty budou uspokojivě fungovat.
Společnost ADH připravuje dva nové slibné projekty
čvn 2022

Čekání na to, až stát převezme financování provozu škol

Díky vaší neutuchající podpoře se všichni žáci naší zemědělsko-chovatelské školy v Mabale stále vzdělávají, a to i v praktické výuce. Konžské ministerstvo školství zatím nevyplácí žádné učitele v nových středních školách, ani v té naší. Protože však chceme dát žákům možnost navštěvovat naši školu, aniž by museli platit školné, nadále hradíme platy učitelů sami. Jakmile tento závazek převezme stát, můžeme zahájit další projekt. Vážíme si vaší pomoci, díky které je škola stále v chodu a žáci mají lepší šanci pro svou budoucnost.
Čekání na to, až stát převezme financování provozu škol
pro 2021

Zemědělská výuka v praxi

Ředitel školy a agronom Philemon zahájil nový projekt pro žáky se zemědělským zaměřením. Na školním pozemku pěstují zeleninu a každý se musí starat o svůj vlastní kousek pole.
Zemědělská výuka v praxi
pro 2020

Zemědělství na školním pozemku znamená praktické učení

Učitelé začali s naší podporou pěstovat také maniok. Jsme rádi, že jim jejich studenti s prací na maniokové plantáži pomáhají. Mají tu výbornou příležitost ověřit si nabyté znalosti v praxi. Učitele a studenty neustále povzbuzujeme, aby pokračovali v zemědělských aktivitách a pěstovali více zemědělských produktů pro potřeby financování školy. Na naší slepičí a králičí farmě se studenti úspěšně učí starat o chovná zvířata.
Zemědělství na školním pozemku znamená praktické učení
lis 2020

Dar 1000 sazeniček akácie na výsadbu kolem hranic našeho pozemku

Místní organizace PIRRED, financovaná zdroji Světové banky, nám pro naše pozemky věnovala 1100 sazeniček na palmovou plantáž. Jelikož se náš agronom a ředitel školy Philemon tohoto projektu ujal velmi úspěšně, daroval PIRRED později dalších 1000 sazeniček akácie, abychom je mohli vysázet kolem hranic našeho pozemku.
Dar 1000 sazeniček akácie na výsadbu kolem hranic našeho pozemku

Strana 1 z 5

  Největší odměnou bylo, když jsem stál jednou ráno před školou a všechny děti pro mě zpívaly z celého srdce krásné písničky jako důkaz své vděčnosti.

Naše škola se rozrůstá – nyní 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH