13srpen2022

header-actual2

 
Iniciativa místních lidí Featured
22 říj 2015

Iniciativa místních lidí

Pro školní rok 2015 – 2016 si rodiče zvolili nový školní výbor. Ani jeden z vesnických náčelníků nebyl letos do výboru zvolen, a to kvůli vzájemné nevraživosti a střetům, kterými v minulosti zatěžovali jednání výboru. Členové nového výboru rozhodli, že každá rodina bude malou částkou přispívat na provoz školy. Peníze bude spravovat pokladník podléhající kontrole předsedy výboru a ředitele školy. Tyto události přinesly Jeanovi i nám nové povzbuzení, protože se ukazuje, že místní začínají přebírat iniciativu. Nebáli se hlasovat proti rozhádaným vesnickým náčelníkům a místo nich zvolit zodpovědné zástupce obce. Tím se postavení školy v obci výrazně posílilo a stabilizovalo. První schůze školního výboru se bude konat 4. listopadu. Aktuální čísla z naší školy: 238 chlapců a 202 děvčat navštěvuje první stupeň, na druhém stupni studuje 33 chlapců a 27 děvčat, dohromady přesně 500 žáků.

  Základní etické hodnoty, jako je zodpovědnost, poctivost a mravní integrita jsou pro naše spolupracovníky zcela nepostradatelné.

“Užasné nápady pro podporu” a “zodpovědní spolupracovníci”

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH