15duben2024

about-us-Header
 
Andrej Berg

Andrej Berg

neděle, 27 květen 2012 09:30

Budování školy pro Mushapo

Postavit v buši solidní budovu, není vůbec snadný úkol! Naše školní budova bude vůbec první taková stavba v celém regionu. Základy a podpůrné sloupy budou z betonu a železa a stěny z vypálených cihel. Díky nedostatečné infrastruktuře a velké bídě v této oblasti je pro nás každý krok k dosažení našich cílů velice obtížný. Ale nechceme se tím nechat odradit! Chce to spoustu trpělivosti a vytrvalosti, a díky Bohu za všechny naše přátele, kteří nás v našem úsilí podporují. Je to, jako kdybychom spolu sestavovali obrovské puzzle, složené z jednotlivých malých dílků, které do sebe přesně zapadají. Každý ten dílek je nezbytný, má-li vzniknout dokonalý obraz.

Před tím než jsme jeli do Mushapa, jsme se v Kinshase setkali s mnoha starými i novými páteli. Všichni projevovali velký zájem o náš projekt a zároveň i velkou ochotu nám pomoci. Např. letecká společnost CAA, která jako jedna z mála zajišt´uje lety mezi Kinshasou a Tshikapou (nejbližším velkým městem v sousedství Mushapa), přislíbila pravidelné sponzorství našich letenek, což je pro naši práci obrovská pomoc. Nadace Vodacom hodlá darovat školní lavice a stoly. Další lidé nás povzbudili finančními dary a zároveň pro nás chtějí najít další příznivce. Mockrát děkujeme za všechnu Vaši pomoc!

Několika sirotčincům a školám v Kinshase jsme darovali výukový materiál, sponzorovaný organizací „Activated Ministries USA“. Děti i ředitelé těchto zařízení z nich měli obrovskou radost. Jednou za rok věnujeme jednomu z těchto sirotčinců potraviny. Letos jsme jim darovali i oblečení a obuv a dále věci, které Anisska již nepotřebuje, jako je její kočárek, chodítko, ohrádku na hraní, hračky pro miminka a oblečení.

Lenka a Anisska v Praze navštěvovaly staré přátele a sponzory a našly i několik nových. Společně prezentovaly naši práci v jedné základní škole v Písku. O jejich návštěvě informovaly i místní noviny a později dostaly i pozvání k prezentaci ve škole v Praze. Děti byly Anisskou zcela fascinovány, většinou ještě nikdy neviděly malé africké dítě „naživo“. Všechny se s ní chtěly vyfotit a měly spoustu zajímavých dotazů.

Když Jos a Wolfgang přistáli v Tshikapu, zorganizoval Guy z farmy SADR setkání se dvěma řediteli školy, kteří jsou připraveni nám pomoci najít dobré učitele. Také se mu podařilo nakoupit a dopravit na farmu stavební materiál, např. železné pruty do základů a do sloupů, stavební dřevo, hřebíky, vlnitý plech na střechu, dveře a okna. Jean, vedoucí farmy, a jeho tým dopravili písek, štěrk, cement a vodu na parcelu a zahájili stavbu. Jean zorganizoval partu zedníků a dohlíží bedlivě na všechny stavební práce.

Děti měly velkou radost, že nás zase vidí, a potěšily je i drobné dárky, které jsme jim přivezli: plyšová zvířátka, míče a dobrůtky. Proběhlo zasedání školního výboru a setkali jsme se s náčelníkem Mbumbou Thumbou, abychom projednali další kroky. Obyvatelé Mushapa jsou za náš školní projekt velmi vděční – jednak proto, že dosud vůbec žádnou školu neměli, a také protože „naše“ škola bude výrazně odlišná od škol okolních. Děti tam běžně při vyučování sedí na větvích stromů nebo se mačkají na hliněné podlaze pod doškovou střechou částečně porušenou kvůli silným dešt´ům. Je šokující vidět, v jakých podmínkách se tu děti učí.

Všude se setkáváme se spoustou dětí, které mají obrovský potenciál, ale abychom ho mohly opravdu rozvinout, potřebují kvalitní vzdělání. A poskytovat takové vzdělání – to je přesně náš cíl! Chceme udělat něco proti chudobě a nedostatku péče o tyto mnohé děti, něco, co bude skutečně trvale fungovat. Naše škola bude postavena na pevných základech, se silnými zdmi a pevnou střechou a vybavena dobrými lavicemi a stoly. Plánujeme, že dvě třídy po 30 žácích budou chodit do školy dopoledne, dalších 2x30 odpoledne, celkem tedy poskytneme vzdělání 120 žákům. Nebudeme vyžadovat žádné školné, na rozdíl od ostatních škol v Kongu.

Chtěli bychom poděkovat také německé ambasádě za finanční podporu stavebních materiálů a farmě SADR za podporu logistickou. Michel je organizátorem, Guy pomáhá s důležitými kontakty a zajišt´ováním materiálu v Tshikapu, zatímco Jean řídí dělníky na stavbě, a to i v době, kdy sami nejsme přítomni.

Máme velmi dobrý pocit z toho, že jsme konečně začali se stavbou, ale je velice smutné vidět tolik dětí, které pobíhají bezprizorně a bez šance na řádné vzdělání. Moc bychom chtěli tu šanci poskytnou více dětem, ale k tomu potřebujeme podporu pro stavbu a provoz dalších tříd. Kdyby se Vám podařilo najít další přívržence a aktivní podporovatele tohoto úsilí, byli bychom Vám velice vděční.

Fotogalerie
Mladá matka s dítětem a 30 kg manioku.Zasedání školního výboru.Vlnitý plech na střechu.Wolfgang, přecházející řeku Misangri do Shamubenze.Všechny děti měly radost ze speciální pochoutky– rozinek a oříšků!Jos (vlevo), Wolfgang a Jean (vpravo) přináší vzdělávací materiály řediteli školy.Výkopová jáma pro základy budoucí školy.Dvacet 200-litrových barelů vody na staveništi.Distribuce bezplatných vzděl. materiálů ve školách a sirotčincích v Kinshase.Poněkud odlišná škola v Shamubenze. V této třídě (3x5 m) sedí na zemi 45 žáků!Lenka a Anisska (vpředu vpravo) vyprávějí o našípráci v písecké škole.Tahle zmije, byla záhy zkonzumována hladovýmivesničany. Považují ji za opravdovou lahůdku!Bobo spravuje starý náklaďák;Zasedání školního výboru. Na návštěvě u náčelníka Mbumby Ntumby, kterého velmi potěšila nová kšiltovka.Železné pruty do základů a do sloupů.Staveniště: stan ostrahy, barely s vodou, písek a štěrkDřevěná prkna a trámy na střechu, dveře atd.Jos a Jean ve vykopaných základech.Potraviny a další dary pro sirotky.Maniok je nutné namočit, aby se zbavil kyselosti.Cihly jsou vytlačovány, vysoušeny a vypálovány.Wolfgang rozdává zaměstnancům SADRu drobné dárky pro jejich děti.

neděle, 27 listopad 2011 09:30

Pomoc pro vesnice – boj s urbanizací

Dle nedávného průzkumu v každoročním Indexu vývoje lidstva od Spojených národů, má Kongo DRC nejnižší životní úroveň ze 187 zemí. Je tu velmi těžké získat nějaké statistiky, ale odhaduje se, že pouze 60% dětí chodí do škol (za které musí rodiče platit). 70% lidí žije na zaostalém venkově, nazývaném buší, s naprosto nejextrémnější chudobou a nevzdělaností. Téměř nikdo do těchto regionů nechce jít a pomáhat, protože tam jsou velmi obtížné podmínky.

Většina humanitárních organizací pracuje v Kinshase nebo jejím okolí, nebo ve městech poznamenaných válkou na východě. Zbytek země je víceméně ponechán napospas sám sobě. Neexistuje tam základní infrastruktura jako silnice, kvůli tomu je některé zboží extrémně drahé. Jeden pytel cementu stojí v Kinshase 14 $, v Tshikapě 39 $ a je dále nutné jej ještě transportovat do vesnice. Jeden litr dieselu stojí v Kinshase 1,4 $ a v Tshikapě 3 $.

Lidé odcházejí do měst za vidinou peněz. Jakmile tam dorazí, většina žádnou práci nenajde a končí v chudobě. Kinshasa se rozrůstá všemi směry, protože se tam usazují lidé doufající v lepší život, ale ve skutečnosti se tím problémy jen prohlubují.

V Kinshase je více než 70 sirotčinců, kde žije asi 4000 sirotků a dalších asi 17 000 dětí žije na ulici. Asi 80% lidí nemá pořádné zaměstnání. Slyšeli jsme, že v některých domech žijí 4 rodiny společně, každá rodina má jednu místnost, kde žijí i s dětmi. Kuchyně, záchod a obývací pokoj jsou společné. Jakmile děti vyrostou, některé z nich žijí na ulici a děvčata se živí prostitucí od nízkého věku. Někdy celé rodiny žijí na ulici, protože nemají kde bydlet.

Jak můžeme tento trend zastavit, pokud neuděláme něco již na prvopočátku? I přes všechny obtíže a překážky doufáme, že dokážeme jít ostatním příkladem, že toto lze změnit. Naším cílem není jen postavit školu, kde není nutné platit, a zemědělský projekt v buši. Rádi bychom lidem nabídli širší pohled na věc. Chceme umožnit vesničanům jiný pohled na život a chceme měnit věci právě tam, kde jsou. Zároveň se pokoušíme inspirovat vlivné a zámožné lidi, aby budovali více farem a škol.

Zatímco jsme byli v Evropě a sháněli podporu pro tento projekt, Michel, Marc a jejich tým na farmě v Mushapu začali nakupovat a připravovat materiál pro školu díky financování, které jsme získali. Vyrobili 14 000 cihel z hlíny a vypálili je, aby zvýšili jejich životnost. Vyměřili a vyčistili pozemek pro stavbu a připravili dřevěné trámy pro střechu a také základy. Nyní čekáme na správnou chvíli na nákup cementu, neboť je momentálně příliš drahý. V lednu tam s Michelem pojedeme a pomůžeme dohlédnout na stavbu. Na YouTube a na našich webových stránkách můžete najít video „Školní projekt v Mushapu 2011”

Velké poděkování patří německé ambasádě v Kinshase za podporu našeho úsilí! Napsali nám, proč se rozhodli podporovat náš projekt: „Máme dojem, že Váš projekt je dobře promyšlený. Mimo to je situovaný do oblasti, která jinak přijímá jen velmi malou podporu.” Jsme velmi vděční za jejich dar, který pokryje stavební materiál a za všechny ostatní dary, které pokrývají náklady na práci dělníků a také na náš tým. Byli jsme též schopni najít sponzory pro téměř všech 120 dětí, které budou chodit do této školy, ale stále nám jich pár schází. Pokusme se udělat vše, co je v našich silách, abychom těmto drahým lidem ve vesnicích dali naději vybudovat lepší život právě zde, aby neodcházeli a nedostávali se do ještě hlubších problémů ve městech. Moc Vám za všechnu Vaši pomoc děkujeme a velice si jí vážíme!

Fotogalerie
...děti ve škole Wolfgangovy sestry Annette (l) a mateřská školka v Parsbergu (r). Všichni aktivně podporují naši práci!s žádostí o status charity pro „ADH Congo”Jednoduchá cihlářská pec: cihly pokryté hlínou a uvnitř oheňNástroj pro ruční výrobu cihel: hlína, trochu oleje a dřiny. Po vypálení jsou velmi pevnéJos, Wolfgang, ministr sociálních věcí p. Kambere Kalumbi a Gilbertpíbili se jim Josovi písničky.Bydleli jsme s rodinou Prof. Mpona, přítele od r. 2003Když jsme přiletěli, rodina Prof. Butsany nás přijala, i když nás předem osobně neznala.Michel, Andre & tým vyměřují pozemek pro stavbu školy, výroba 14000 cihel – pec a sklad.Nástroj pro ruční výrobu cihel: hlína, trochu oleje a dřiny. Po vypálení jsou velmi pevnéMichel, Andre & tým vyměřují pozemek pro stavbu školy, výroba 14000 cihel – pec a sklad.Prezentace pro různé sponzory: členové pražského sboru (l), umělci z umělecké školy Baerl Duisburg (r) …Michel, Andre & tým vyměřují pozemek pro stavbu školy, výroba 14000 cihel – pec a sklad.Rozhovor s panem Griebelem z mnichovske televize

  Chceme být pozitivním příkladem pro ostatní dobročinné organizace a povzbudit je k tomu, aby se rovněž angažovali ve vnitrozemí.

Náš cíl - odurbanizace

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH