14květen2021

support-header
 
Benefiční akce našich podporovatelů

Jak probíhá rozvojová pomoc v Kongu? _ přednáška na univerzitě v Kostnici

Jens Ottinger:

V rámci jednoho semináře zabývajícího se sociální pomocí v rozvojových zemích, pořádaného na univerzitě v Kostnici, vystoupili na mé pozvání manželé Schmidtovi z AHD. Jejich přednáška se konala 13. 6. 2012. Díky vstřícnému přístupu univerzity jsme mohli využít k jednohodinové přednášce a následné diskuzi vhodné prostory i potřebnou techniku. Členové ADH hovořili jako odborníci o své práci v Kongu. V tématu „Jak probíhá rozvojová pomoc v Kongu“ představili Kongo jako zemi velkých rozporů. Přednášející se soustředili především na svůj nový školní projekt v Mushapu. V závěru naznačili různé přístupy a cesty, díky kterým může rozvojová pomoc úspěšně fungovat i v tak „chaotické“ zemi, navzdory všem překážkám a zádrhelům. Přítomní studenti a doktoranti kostnické univerzity sledovali přednášku s upřímným zájmem. Z četných dotazů během přednášky i z následné diskuze jsme mohli vidět, že naše vystoupení přimělo některé posluchače k vážnému zamyšlení. Z tohoto hlediska byla přednáška velkým úspěchem.  Největší odměnou bylo, když jsem stál jednou ráno před školou a všechny děti pro mě zpívaly z celého srdce krásné písničky jako důkaz své vděčnosti.

Naše škola se rozrůstá – nyní 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci přispět

Chtěli byste finančně podpořit naši práci v Kongu? Budeme Vás informovat o tom, jak byly Vaše peníze použity. Přečtěte si více o možnostech finanční podpory.

Poslat sponzorský dar