17říjen2019

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Most, který je třeba překročit

Soubor citátů:

Lidé by si měli odpouštět. Nemusíme je mít rádi, nemusíme se s nimi kamarádit, nemusíme jim posílat srdíčka v textových zprávách, ale musíme jim prominout, leccos přehlédnout, zapomenout. Protože když to neuděláme, přivazujeme si k nohám kameny, které naše křídla neunesou. – C. Joybell

Ten, kdo nedokáže odpustit druhým, ničí most, přes který musí sám přejít; protože odpuštění potřebuje každý z nás. – autor neznámý

Odpouštět je téměř sobeckým činem, díky nesmírnému osobnímu prospěchu, kterého tím docílíme. – Lawana Blackwell (nar. 1952)

Bez odpuštění je náš život jen nekonečným kruhem zlosti a odplaty. – Roberto Assagioli (1888– 1974)

Vztek tě umenšuje, zatímco odpuštění tě nutí přesahovat své původní hranice. – Cherie Carter-Scott (b. 1949)

Oplácet nenávist nenávistí znamená násobit ji, přidávat více temnoty do noci, ve které už stejně nesvítí žádné hvězdy. Tma nemůže zahnat tmu; to dokáže jenom světlo. Nenávist nemůže zničit nenávist; to dokáže jen láska. – Martin Luther King, Jr (1929–1968)

Odpuštění nezmění minulost, ale dokáže dát budoucnosti větší šíři a hloubku. – Paul Boese (1923-1976)

Neprominout, to znamená nechat se uvěznit v minulosti starými pocity křivdy, které neumožní životu svobodně pokračovat. Neprominout znamená podřídit se nadvládě někoho jiného...být uzamčen do opakující se souslednosti činu a jeho následku, rozhořčení a pomsty, oko za oko, zub za zub, což se neustále stupňuje...Současnost je stále zatížena a stravována minulostí. Odpuštění osvobozuje odpouštějícího. Vyjímá odpouštějícího z čísi noční můry... – Lance Morrow (b. 1939)

Pěstovat v sobě vztek, zlobit se na druhé – to je jako napít se jedu a přitom doufat, že tak zničím své nepřátele. – Nelson Mandela (1918–2013)

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh odpustil vám. – Efezským 4:32

Copyright © 2014: Activated /// fotografie: Australian Mike  Náš projekt je pro lidi z Mushapa a okolních vesnic ohromným povzbuzením, protože dobré vzdělání jejich dětí jim dává lepší šanci do budoucna.

314 žáků, čtyři vesnice, 10 tříd, 10 učitelů

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH

Novinky

Chcete dostávat pravidelné informace o pokroku našeho projektu? Přihlašte se k odběru novinek. Zde se také můžete odhlásit.