25září2018

header-actual2

 
Projekty
Výstavba školy

Výstavba školy

Než jsme spustili náš projekt na začátku roku 2011 nebyla ve vesnici Mushapo vůbec žádná škola. Abychom dětem ušetřili každodenní daleké cesty do sousedních vesnic a umožnili tak většímu počtu dětí přístup k dobrému školnímu vzdělání, stanovili jsme si v ADH za cíl realizaci školního projektu v Mushapu. Projekt je zaměřený dlouhodobě: s několika školními budovami a prostornými třídami z dlouhodobě odolných materiálů by mělo být vzdělání zajištěno trvale a za každého počasí. Díky stavbě i provozu školy mohou být navíc vytvořena nová pracovní místa v regionu.

dub 2018

Stavba školní budovy v Mabale začala

Po dokončení všech příprav byl položen základní kámen pro výstavbu školy v Mabale. Místní náčelník "žehná" zemi, na které stavíme školní budovu. (ADH základní kámen)
Stavba školní budovy v Mabale začala
pro 2017

Cihly pro zemědělsko – chovatelskou školu v Mabale

Pro stavbu školy byla zahájena výroba cihel, na jejímž počátku jsou cihly vytlačeny na jednoduchém lisu a posléze vysušeny. Tímto způsobem jich bylo vyrobeno celkem 30 000 kusů. Následně bylo ovšem nutné zjistit, zda se dají tyto cihly vypálit. jsme vystavili pec ze 2000 kusů a v ní cihly vypalovaly po dobu 24 hodin. Po prvotním týdenním testování se bohužel ukázalo, že se v hlíně nachází příliš mnoho písku, kvůli kterému se polovina z nich polámala. Nicméně, i nepovedené cihly při stavbě využijeme a zbylé nevypálené bude chránit před dešti omítka z cementu. Jelikož se půda skládá z hlíny a písku, základy budovy musí tvořit cement smíchaný s kamením. Na každých třech metrech vybudujeme sloup, vyztužený železnými pruty, který ponese vrchní pás a na něm umístíme střechu. Tento způsob výstavby by měl zajistit, že budova vydrží déle.
Cihly pro zemědělsko – chovatelskou školu v Mabale
srp 2017

Tvorba cihel pro výstavbu školy v Mabale

V rámci našeho nového projektu v Mabale bylo vyrobeno 30 200 cihel, což je tolik, kolik je potřeba pro stavbu celé školní budovy. Aby byla voda na výrobu cihel na výstavbu školní budovy, musela se vykopat studna. Na výrobu a skladování cihel musel být vybudován jednoduchý přístřešek z kůlů a listí. Nyní budou hliněné cihly vypalovány. Na práci dohlíží supervizorka paní Annie.
Tvorba cihel pro výstavbu školy v Mabale
kvě 2017

Nový školní projekt v Mabale

Na začátku března letěli Wolfgang a Jean do Nioki, aby tu zahájili náš nový projekt. Opět mohli využívat pohostinství společnosti SODEFOR, která nám nabídla ubytování zdarma (včetně kuchaře), kdykoli do Nioki přijedeme. Setkali jsme se s Joachimem, projektovým manažerem nevládní organizace BBK, s nímž na tomto projektu spolupracujeme už delší dobu, a s místními zástupci BBK, s Annie a Leonardem. Annie stojí v čele místní organizace BBK v Nioki a rovněž pracuje jako ředitelka školy v Mabale. Leonard vlastní stádo 10 krav, což je rarita, se kterou jsme se nikde jinde v Kongu nesetkali. Přáli bychom si, aby se chov domácích zvířat v oblasti více rozšířil, protože by se tím výrazně zlepšilo zásobování potravinami. Při společné debatě jsme s nimi probírali, jak této oblasti nejúčelněji pomoci. Nakonec jsme se rozhodli postavit střední školu s důrazem na zemědělství a veterinářství. V celém regionu Kutu to bude první škola tohoto druhu. Pro projekt jsme vybrali 40 ha půdy mezi městem Nioki a vesnicí Mabalou, což umožní dětem z obou míst se do školy dostat bez větších potíží. Pozemek je rovněž dost velký na to, abychom zde mohli vyučovat zemědělství v praxi. Jestliže se nám podaří sehnat dostatek prostředků, chtěli bychom tu do budoucna vybudovat i malý internát. Tak by i mladí lidé z okolních vesnic mohli absoluovat vzdělaní zoo- a agrotechnického zaměření, a pak tyto poznatky uplatnit v praxi ve svých domovech. 
Nový školní projekt v Mabale
úno 2017

Pokrok ve výstavbě zdravotního střediska v Mushapu

V budově zdravotního střediska byly osazeny dveře, 4 vnější a 6 vnitřních, a rovněž 12 oken. Dalším krokem bude výroba a rozmístění postelí a nábytku.
Pokrok ve výstavbě zdravotního střediska v Mushapu
říj 2016

Dočasné řešení stavebního dozoru v Mushapu

Všechny vnější stěny zdravotního střediska byly dokončeny a omítnuty. Náš manažer Jean stále nemůže v důsledku svého onemocnění opustit Kinshasu, proto jsme požádali členy “ADH Congo”, Gilberta, Andre a Francoise, zda by se s ním mohli setkat a prodiskutovat budoucnost projektu. Společně se dohodli, že se Jean přesune do Tshikapy, odkud bude pravidelně dojíždět do Mushapa a dohlížet na práci tímto způsobem. Bohužel se pak Jeanův zdravotní stav opět zhoršil, znovu skončil v nemocnici a není momentálně schopen Kinshasu opustit. Na pokračování stavby i na provoz školy nyní dohlíží ředitel Pierre. (Zleva: Gilbert, Jean, Andre and Francois, setkání v Kinshase)
Dočasné řešení stavebního dozoru v Mushapu
srp 2016

Stavební práce na budově zdravotního střediska jsou před dokončením

Inspektor místní pobočky ministerstva zdravotnictví v Kamonii navštívil stavbu budoucího zdravotního střediska. Obvodové zdi i příčky jsou už hotovy, vnější stěny bylo třeba důkladně začistit cementovou vrstvou, aby byly lépe chráněny před silnými dešti. Právě se pracuje na omítání vnitřních stěn – čtyři už jsou hotovy, šest dalších na omítnutí čeká.
Stavební práce na budově zdravotního střediska jsou před dokončením
čen 2016

Pokračují práce na budově zdravotního střediska

Práce na stavbě budovy zdravotního střediska se blíží k závěru. Obvodové zdi byly vyzděny až po střechu, vnější zdi jsou omítnuty na ochranu před prudkými dešti – to je velmi důležité, protože budova střediska stojí poněkud stranou od školních budov a bude tedy vystavena prudkým větrům a dešťům.Dále je potřeba začistit vnitřní stěny, vybetonovat podlahu a zasadit dveře a okna. Doufáme, že se stavbu zdravotnického střediska podaří brzy dokončit a tak bude možné začít s lepší péčí o nemocné a zabránit tragickým případům dětských úmrtí. V Kinshase jsme opatřili matrace pro nemocniční lůžka, které po pečlivém zabalení absolvovaly náročnou cestu nákladním vozem do Tschikapy a odtud na nákladních kolech do Mushapa.
Pokračují práce na budově zdravotního střediska

Strana 1 z 7

  Největší odměnou bylo, když jsem stál jednou ráno před školou a všechny děti pro mě zpívaly z celého srdce krásné písničky jako důkaz své vděčnosti.

Naše škola se rozrůstá – nyní 150 žáků

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH

Novinky

Chcete dostávat pravidelné informace o pokroku našeho projektu? Přihlašte se k odběru novinek. Zde se také můžete odhlásit.