06červenec2020

header-actual2

 
Projekty
Vzdělávání

Vzdělávání

Se školním projektem v Mushapu chceme žákům zajistit dobré vzdělání, abychom jim a zároveň celé vesnici umožnili lepší možnosti do budoucna. Školní docházku nabízí ADH zdarma, vyučování se tak mohou účastnit i děti z těch nejchudších rodin. Prostřednictvím kvalitních pedagogů se ADH snaží vytvořit dobré vztahy mezi učiteli a žáky a podporovat individuální přístup k dětem. Učební plán naší oficiálně uznané školy odpovídá státním směrnicím, vyučovacím jazykem je už od první třídy francouzština.

čec 2019

Návštěva školy v Mabale

Když Wolfgang dorazil na letiště v Nioki, přivítal ho místní starosta, pan Mario, Mama Annie, členové BBK (naší partnerské organizace) a učitelé i studenti naší školy. Živá hudba, písně a velký uvítací transparent jasně dokazovaly, jak moc si místní nové školy váží. Wolfganga zvlášť dojal osobní dárek od studentů, malá umělá bonsai. V Mabale, na školních pozemcích, pak 290 studentů, 11 učitelů a ředitel školy, pan Philemon, společně prezentovali písně, básně a scénky, které se studenti naučili ve francouzštině a některé dokonce i anglicky. Naše Zemědělsko – chovatelská škola “ITAV ADH Mabala” je oficiálně registrovaná jako státní škola. Jak je už to ale v Kongu u nových škol bývá, stát neplatí žádné náklady. ADH proto hradí nejen všechny mzdové náklady, ale i daňové odvody za učitele.
Návštěva školy v Mabale
kvě 2019

Školy v Mushapu a Tshikapě

Gilbert a Francois jsou stále v kontaktu s řediteli škol v Tshikapě a Mushapu. Někteří z vás si asi vzpomenou na boje v Kasai, kde před 2 roky vyhnali příslušníci kmene Tshokwe členy ostatních kmenů z Mushapa a okolí. Tím se naše škola v Mushapu rozdělila na 2 části. Většina obyvatel, učitelů i žáků byla nucena uprchnout do Tshikapy, kde se jim podařilo pronajmout školní budovu, v níž probíhá vyučování bývalých mushapských žáků v odpoledních hodinách. Kmen Tshokwe, který zůstal v Mushapu, využívá naše školní budovy k výuce svých dětí. My stále podporujeme školu v Tshikapě, jelikož jako uprchlíci z Mushapa přišli o všechno a jen obtížně shánějí prostředky k živobytí.
Školy v Mushapu a Tshikapě
zář 2018

Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale

Dvě školní budovy, v každé tři třídy, a další budova s ředitelnou a sborovnou – vše dokončeno tak, že jsme již letos v září mohli přivítat první studenty. Vzhledem k tomu, že stavba začala před pěti měsíci, jedná se o neuvěřitelný výsledek, zvláště uvážíme-li obtížné podmínky v odlehlé venkovské oblasti. Jsme velmi vděčni za to, jak všichni zúčastnění vzali věc za svou a naplno se zapojili. Škola se jmenuje ITAV – ADH Mabala (ITAV = Institute Technique Agro- Veterinaire). (foto: Někteří z 260 žáků včetně 15 pygmejských dětí)
Otevření Zemědělsko – chovatelské školy ADH v Mabale
zář 2018

Vzhůru do prvního školního roku v Mabale

Zástupci naší partnerské organizace BBK, pod dohledem paní Annie (která pracuje jako ředitelka na jiné střední škole), vybrali pro studium 260 žáků, z toho 15 dětí z rodin Pygmejů. Nikdo z žáků nebude muset platit žádné obvyklé školní poplatky. Ředitelem školy se stal Ing. Philemon, zkušený agronom a po pečlivém vyběrovém řízení byly obsazeny pozice 9 učitelů a jedné sekretářky.
Vzhůru do prvního školního roku v Mabale
čen 2018

V Tschikapě bylo nutné najít pro výuku nové místo

Výuka dětí v Tshikapě pokračuje nadále velmi dobře. Řediteli Pierrovi jsme poslali finanční podporu, protože se musel se školou přestěhovat na jiné místo ve městě.
V Tschikapě bylo nutné najít pro výuku nové místo
dub 2018

Zprávy o našich žácích v Mushapu a Tshikapě

Spojili jsme se s naším ředitelem mushapské školy, s Pierrem, nyní žijícím v Tshikapě. Poslali jsme pomoc jemu i dalším učitelům, abychom je podpořili v tíživé situaci po loňském vyhnání z Mushapa. Poté, co je místní ozbrojenci donutili opustit vesnici, uchýlila se většina z nich do Tshikapy, kde se podařilo vytvořit odpolední školu pro děti, které rovněž musely se svými rodinami Mushapo opustit. Škola jim zde funguje dobře a děti tak mohou pokračovat v dalším vzdělávání. Nedávno jsme se také dozvěděli, že kmen Tshokwe, jehož příslušníci zůstali v Mushapu, znovuotevřel naši tamní školu. Teď tedy chodí do odpolední školy v Tshikapě asi 350 dětí a přibližně 150 žáků pokračuje přímo v Mushapu. Z těchto dětí a zpráv máme nesmírnou radost.
Zprávy o našich žácích v Mushapu a Tshikapě
pro 2017

Vyučování žáků z Mushapa pokračuje v Tshikapě

Naštěstí se většině rodin našich dětí, které musely uprchnout, podařilo usadit společně v Tshikapě. Zde nyní máme 369 žáků: 32 navštěvuje jiné školy v Tshikapě, zatímco zbylých 337 pokračuje ve vzdělání pod dohledem ředitele Pierra. Na základě žádosti ze strany rodičů našel Pierre v Tshikapě školu, kde může on spolu s našimi osmi učiteli vyučovat žáky v odpoledních hodinách. Tým pedagogů doplnil o tři nové učitele, protože dva učitelé z původního sboru byli příslušníky kmene Tshokwe a ti zůstali v Mushapu. Za tuto iniciativu rodičů i Pierra jsme velmi vděčni, protože to znamená, že děti mohou pokračovat ve výuce i přes složitou místní situaci a myšlenka našeho projektu tak žije stále dál.
Vyučování žáků z Mushapa pokračuje v Tshikapě
srp 2017

Škola v Mushapo je v současné době nemožná

Zastrašující činy ozbrojenců připomínají události z východního Konga, jejichž cílem bylo vyhnat místní obyvatelstvo, aby získali snadněji přístup k místním zdrojům nerostného bohaství. Část Kasai je významným nalezištěm diamantů. V této situaci nám nezbývá nic jiného než doufat a modlit se, aby větší zájem mezinárodní veřejnosti přiměl vládu najít mírové řešení. Do té doby je nejen pozastavena činnost naší školy a ostatních škol a zdravotních středisek v celém regionu, ale další nevinní lidé budou zabíjeni a vyháněni ze svých domovů. Namísto toho, abychom propadali smutku a beznaději nad těmito zprávami a přestali tak s naší prací ve prospěch potřebných lidí, zůstáváme vděčni za to, čeho bylo dosaženo: • Od začátku práce na projektu v roce 2011 prošlo naší školou téměř 2000 žáků. Ti nezapomenou na cizince, kteří pro ně postavili školu a umožnili jim bezplatné vzdělávání (zatímco jejich vlastní je vyhnali z domova). • Děti mají možnost pokračovat ve vzdělávání po přestěhování. • Naši učitelé stále dostávají svůj plat od státu, i když se v oblasti bojuje. • Díky tomuto projektu jsme získali důležité zkušenosti z rozvojové práce na konžském venkově, kde je potřeba vnější pomoci největší. Tyto zkušenosti budeme moci využít my sami i další organizace s podobnými projekty.
Škola v Mushapo je v současné době nemožná

Strana 1 z 6

  Náš projekt je pro lidi z Mushapa a okolních vesnic ohromným povzbuzením, protože dobré vzdělání jejich dětí jim dává lepší šanci do budoucna.

314 žáků, čtyři vesnice, 10 tříd, 10 učitelů

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit