22květen2018

header-actual2

 

Stanovy

 1) Účelem sdružení je:

A) Humanitární a rozvojová pomoc
B) Podpora osob, které jsou dle § 53 německého zákona o dárcovství v nouzi, podpora dětí a pomoc mladistvým
C) Etnické porozumění

Sdružení „Aktive Direkt Hilfe“ usiluje pouze a přímo o neziskové, charitativní cíle ku prospěchu společnosti dle odstavce „Charitativní účely oprávněné pro zvýhodněné zdanění“ německého daňového zákona.

2) Záměry stanov budou uskutečňovány výslovně následovně:

A) Specificky zaměřená pomoc chudým a potřebným v Africe. Sdružení „Aktive Direkt Hilfe“ bude neziskové, orientované na křesťanskou víru, zaměřené na vykonávání charitativní a humanitární pomoci a bude podporovat projekty, které budou vzdělávat místní obyvatelstvo v zabezpečování vlastní obživy.

B) Sdružení „Aktive Direkt Hilfe“ bude podporovat zástupce a rovněž částečně podporovat neplacené dobrovolné dobročinné pracovníky, ať už neplacené sociální pracovníky nebo misionáře, kteří se částečně či na plný úvazek v zájmu sdružení podílejí na projektech, které jsou podporovány sdružením.

C) Sdružení bude podporovat výrobu a šíření literatury, jejíž obsah má praktickou, morální a vzdělávací hodnotu, v souladu s křesťanskou vírou.

D) Sdružení „Aktive Direkt Hilfe“ chce pomáhat lidem, kteří jsou v duchovní, emocionální nebo fyzické nouzi, humanitární pomocí a rovněž radou, duchovní péčí a osobní asistencí, a tím vytvořit prostředí lidské důstojnosti pro děti, rodiny a jednotlivce. Křesťanský základ práce sdružení je obzvláště důležitý. Je svědectvím naší křesťanské víry a křesťanské lásky našim bližním.

E) Sdružení „Aktive Direkt Hilfe“ usiluje o pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich národnost, náboženství nebo sociální postavení. Sdružení se snaží o spolupráci s organizacemi a lidmi všech kulturních, náboženských nebo etnických původů, s jejichž pomocí bude moci přinést pomoc a naději trpícím. Vítá spolupráci a podporu stejně smýšlejících lidí či skupin, ať už se jedná o soukromé osoby, podnikatele, firmy či organizace.

 Neziskový status

Sdružení Aktive Direkt Hilfe je dle § 5 čl. 1 odst. 9 korporačního daňového zákona osvobozeno od korporátní daně, neboť ADH usiluje pouze a jedině o nedaňové a neziskové cíle v souladu s §§ 51 ff.AO

Sdružení Aktive Direkt Hilfe nejedná ve svůj vlastní prospěch a nezabývá se ziskovou ekonomickou činností. Prostředky sdružení lze využívat pouze na podporu účelů, které jsou v souladu se stanovami. Rozdělování zisku členům asociace nebo třetím stranám nebude prováděno.

Sdružení Aktive Direkt Hilfe má své sídlo v Dattelnu a administraci v Rheurdtu. Je registrováno v rejstříku sdružení u Krajského soudu v Recklinghausenu pod číslem – Nr. VR 2145.

Sdružení Aktive Direkt Hilfe je, - vzhledem k podpoře následujících charitativních a neziskových záměrů: blaho mládeže, rozvojová spolupráce, podpora mezinárodní tolerance a pochopení ve všech kulturních aspektech, - v souladu s posledním obdrženým oznámením o osvobození od daně finančním úřadem v Geldernu, daňový okrsek 006, StNr. 113/5783/0504 z 18. 6. 2010 v souladu s § 5 čl. 1 odst. 9 korporátního daňového zákona, osvobozeno od korporátní daně a dle § 3 čl. 6 obchodního daňového zákona osvobozeno od obchodní daně.

Sdružení Aktive Direkt Hilfe podporuje následující záměry všeobecně uznávané za obzvláště neziskové:
- Podpora mládeže a pomoc seniorům
- Podpora rozvojové pomoci
- Podpora mezinárodních vztahů a tolerance ve všech oblastech kultury a vzájemného porozumění mezi národy, pokud nedochází k protiústavním či nadměrně turistickým aktivitám.

  Aby projekt byl dlouhodobě úspěšný, je třeba se již v počátku zaměřit na to, že jednou musí stát na svých vlastních nohou.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci přispět

Chtěli byste finančně podpořit naši práci v Kongu? Budeme Vás informovat o tom, jak byly Vaše peníze použity. Přečtěte si více o možnostech finanční podpory.

Poslat sponzorský dar

Novinky

Chcete dostávat pravidelné informace o pokroku našeho projektu? Přihlašte se k odběru novinek. Zde se také můžete odhlásit.