12duben2021

support-header
 

Konkrétní sponzoring

ADH nabízí možnost podpořit konkrétní části jednotlivých projektů. Vy rozhodujete o využití vašeho daru. Cílený dar přispěje přímo té části projektu, kterou chcete podpořit. Čas od času aktualizujeme oblasti, na které můžete přispět, aby odpovídaly momentálním potřebám. Uvedené oblasti jsou zobrazeny v pořadí dle jejich naléhavosti. Pravidelně vás budeme informovat o vývoji našich projektů. Pokud bude v jedné oblasti nadbytek financí, přesuneme je do oblastí, kde je jich v daný okamžik potřeba naléhavěji.

  • Budování školy

  • Vzdělávání

  • Zemědělství

  • Tým

Vznik vzdělávací instituce

Předtím, než výstavba dalších školních budov může začít, musíme pořídit potřebný materiál. To je možné pouze ve větších městech, což znamená dlouhou a hlavně obtížnou dopravu z města na staveniště, kde musí být uskladněn.. Hence, to begin building a school, we have to first invest in a big way. Chcete-li ušetřit na nákladech, materiály musí být nakoupeny všechny najednou. Proto, než můžeme začít budovat školy, musíme nejprve investovat vetší množství prostředků. Z toho důvodu musíme nejprve shromáždit finance a pak, jakmile máme finanční prostředky na budovy k dispozici, můžeme začít s výstavbou. Vašimi dary podporujete ADH v budování školních budov. Konkrétně se jedná o výdaje, jako jsou: náklady na materiál, náklady na dopravu, náklady na pracovní sílu a náklady na skladování.

ADH targeted donation-building
Budování naší první školní budovy v Mushapu, celá z pálených cihel.

Read more

Vzdělávání: Pomoci k svépomoci

Ke zlepšení budoucích vyhlídek dětí, dobré vzdělání a podpora dětí dláždí cestu. Pomozte nám, prosím, zajistit trvalý a udržitelný provoz školy. Zaměstnávání kvalifikovaných učitelů je zásadní. Kromě běžných nákladů na pracovní sílu učitelů a zaměstnanců škol, je Váš dar investovaný na pořízení náležitých výukových materiálů, psacích potřeb, sešitů, učebnic, nábytku pro učebny, jako jsou černé tabule, školní lavice a stoly.

ADH targeted donation-education
První školní budova uvnitř: Světlé, prostorné učebny s velkými tabulemi pro lepší výuku.

Read more

Zemědělstvím k dlouhodobé udržitelnosti projektu

Integrovaný zemědělský projekt má přispět k existenčnímu dlouhodobému přežití školy a udržet školu soběstačnou. Našich 9 hektarů půdy je k dispozici pro pěstování plodin. Sklizeň se prodává místně a na regionálních trzích. Zisky jsou určeny k financování školy. Kromě toho je, profesionální zemědělství a výuka řemesel začleněna do školních osnov vyšších tříd. Prostřednictvím těchto dodatečných kvalifikací jsme zvýšili šance pro děti při hledání zaměstnání. Kromě toho, zemědělství již nyní vytváří nová pracovních místa a zajišt´uje potřeby pro tuto oblast, kde potraviny jsou opravdu vzácné. Pokud podpoříte projekt zemědělství, přispíváte tak dlouhodobému přežití celého projektu.

ADH targeted donation-agriculture
Náš zemědělský projekt: výsadba manioku jde opravdu dobře. Úroda má dlouhodobě financovat operaci školy.

Read more

Pomozte nám pomoci ostatním

Všichni členové ADH jsou zapojeny jako dobrovolníci, z toho důvodu máme velmi nízké náklady na administraci. Ale i tak máme výdaje, které nelze přiřadit přímo k projektu. Patří mezi ně zaopatření, léky, víza, náklady na dopravu atd. Bez týmu by nebyl žádný projekt. Podpořte nás jako tým, a pomozte nám pomáhat.

ADH targeted donation-team
Tým ADH Kongo: Od svého založení v roce 2000 Wolfgang a Lenka Schmidt pracují na plný úvazek pro ADH, Jos Voorn od roku 2011.

Read more

Finanční dary prostřednictvím PAYPAL

Podpořte nás finančním darem prostřednictvím PayPal.

Amount:
 EUR

Darování bankovním převodem

Bankovní účet 'Aktive Direkt Hilfe e.V.'

Postbank Dortmund

IBAN: DE 92 4401 0046 0298 0004 61
BIC: PBNKDEFF

Účel: Mabala / Mushapo – (název projektu)

Neurčený sponzoring

Necháváte rozhodnutí o využití Vašich peněz na nás a raději podpoříte projekt jako celek?

 

 

 

Sponzorovat

  Aby projekt byl dlouhodobě úspěšný, je třeba se již v počátku zaměřit na to, že jednou musí stát na svých vlastních nohou.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Jiní o nás

Některým našim příznivcům jsme položili následující otázku: „Proč vlastně podporujete ADH?“ O jejich odpovědi bychom se s Vámi rádi podělili.

Jiní o nás

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit