25leden2020

about-us-Header
 
Tým a pomocníci

Jsme ADH – členové organizace „Aktive Direkt Hilfe e.V.“ v Německu a konžské organizace „ADH Congo ASBL“ by se s vámi rádi podělili o to, proč dobrovolně pomáhají v Kongu.


Gabriele Lamparter (ADH e. V. - členka představenstva)

Gabriele Lamparter (ADH e. V. - členka představenstva)

"Statement in Progress" (Gabriele Lamparter – členka představenstva)

Rudolf Roser (ADH e. V. - člen, bývalý člen představenstva)

Rudolf Roser (ADH e. V. - člen, bývalý člen představenstva)

"Když jsme v roce 2000 zakládali v rámci našeho dlouholetého malého kroužku přátel společnost ADH e.V. pro pomoc lidem v Africe, měl jsem radost, že mohu přispět svojí troškou vytvořením internetových stránek. Kromě jejich pravidelné aktualizace a „modernizace“ se starám o účetní evidenci a právní aspekty spolku. Veškerou práci děláme zdarma, takže převažující část našich zdrojů jde přímo na pomoc těm, co ji potřebují. Velké zadostiučinění přináší i práce se sehraným týmem, který lidem pomáhá „aktivně a přímo“." (Rudolf Roser - administrace a účetnictví)

Melanie Ottinger (ADH e. V. - člen představenstva, správce pokladu)

Melanie Ottinger (ADH e. V. - člen představenstva, správce pokladu)

"Statement in Progress“." (Melanie Ottinger - administrace a účetnictví)

Jens Ottinger (ADH e. V. - člen, správce webu)

Jens Ottinger (ADH e. V. - člen, správce webu)

Příliš často se díváme stranou a staráme se sami o sebe. Jak ale můžeme nadále ignorovat extrémní chudobu ve vzdálených částech našeho světa? Už jsem to nemohl a nechtěl dál dělat – a tak se stalo, že mě moje cesty dovedly až do Mushapa. Tamní lidé žijí s nejjednoduššími prostředky a zvládají každodenní problémy jen díky své velké vynalézavosti. Je to velmi smutné a zároveň fascinující. Uvědomil jsem si, jak nepodstatné mohou být materiální věci v našich zeměpisných šířkách. Jako student však mohu nabídnout především svůj čas – a přesně to pro projekt ADH dělám. Od té doby, co jsem roku 2011 poprvé uviděl tamější zapadlou oblast (kde už nyní stojí školní budovy), věřil jsem pevně v úspěch projektu: vzdělání je skutečná a především trvalá pomoc. ADH působí v místech, kde ostatní pomoc ukončují a to je právě proto proč má podporování této organizace smysl! „Jeden život, jedno dítě, jedna vesnice“; to znamená v našem světě velký rozdíl! (Jens Ottinger - student)

Roselies Roser (ADH e. V. - bývalý členka představenstva)

Roselies Roser (ADH e. V. - bývalý členka představenstva)

"Sama jsem pracovala jako misionářka v zahraničí, a tak jsem ráda, že existuje ADH a s tím možnost podporovat takto angažované pracovníky. Měla jsem štěstí, že jsem mohla poznat jednotlivé spolupracovníky organizace a přesvědčit se, že tito lidé přivádí do života skutečnou lásku k bližnímu s potřebnou odvahou, kterou čerpají z Božích slov." (Roselies Roser – pečovatelka o seniory)

Wolfgang Schmidt (ADH e. V. - člen představenstva; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

Wolfgang Schmidt (ADH e. V. - člen představenstva; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

"Když jsem byl mladý, neviděl v tomto světě žádnou naději. Pak jsem zažil skutečnou duchovní lásku mezi přáteli mého bratra a úplně se mi potom změnil život. Nyní už chci jen pomáhat ostatním zažít to samé. Táhne mě to k místům a lidem, kteří jsou opuštění a trpí. Je strašné vidět, jak lidé v 21. století žijí v tak bídných podmínkách, a proto dělám vše, co je v mých silách, abych jejich situaci zlepšil. Ve vnitrozemí Konga chybí ty nejzákladnější životní potřeby a já si myslím, že se situace může zlepšit s pomocí kvalitního vzdělání a zemědělství. Veškerou svoji energii věnuji projektům ADH, abych alespoň malou část tohoto světa změnil k lepšímu." (Wolfgang Schmidt – projektový manažer v Kongu)

Lenka Schmidt (ADH e. V. - člen; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

Lenka Schmidt (ADH e. V. - člen; ADH Congo Asbl - člen představenstva)

"Vždy jsem chtěla pomáhat lidem, ale teprve až když jsem uvěřila jsem měla tu sílu se tomu věnovat na plný úvazek a na místech jako je Afrika. Kromě materiální pomoci chci lidem pomáhat i v oblasti duchovní – ukázat lidem, jak vést bohatší vnitřní život. Zažila jsem, že když člověk prokazuje lásku jiným, vrátí se mu to. Snažím se proto inspirovat ostatní, aby podle této zásady opravdu žili a našli tak ve svém vlastním životě více radosti." (Lenka Schmidt – organizace, fundraiser)

Gilbert Nkuli Yen Yengani (ADH Congo Asbl - člen představenstva)

Gilbert Nkuli Yen Yengani (ADH Congo Asbl - člen představenstva)

„Když jsem viděl, že přišli lidé z daleka, aby pomohli mým spoluobčanům, byla to pro mě velká výzva. Věděl jsem už předtím, že mohu přece sám něco udělat! A tak jsem se rozhodl nejprve ADH podporovat a později jsem s jeho členy začal úzce spolupracovat, stal jsem se součástí týmu. ADH opět přináší víru, naději a lásku – skutečný obraz Ježíše Krista.“ (Gilbert Nkuli Yen Yengani – ředitel společnosti G.H. Investment Sprl.)

Prof. André Kapanga (ADH Congo Asbl - člen)

Prof. André Kapanga (ADH Congo Asbl - člen)

“Setkání s Wolfgangem a Lenkou pro mě bylo skvělou zkušeností. Ukázali mi, jak může někdo nasadit vlastní život pro to, aby zlepšil život někoho jiného. Jejich přání zlepšit vzdělání lidí, kteří nemají vůbec nic, je inspirací pro nás pro všechny.“ (Prof. André Kapanga – bývalý velvyslanec DR Kongo při OSN v New Yorku)

Prof. François Mishaam Mpona-Minga (ADH Congo Asbl - člen)

Prof. François Mishaam Mpona-Minga (ADH Congo Asbl - člen)

„Předat chudým lidem svědectví víry, to je velká výzva pro křesťany naší postmoderní doby. ADH k tomuto svědectví velmi dobře přispívá. Jako křesťané máme velký úkol být důkazem Boží lásky v naší zemi. Práce ADH je pro konžské křesťany přesvědčivým příkladem toho, že je třeba více dbát na své chování. Ježíš se musí ve způsobu jejich života více projevit. Jak můžeme zvětšit vliv křesťanství v této velké zemi? Zdá se, že práce ADH je výbornou odpovědí na tuto otázku. Tohle všechno jsou dobré důvody, proč rád spolupracuji s ADH a podporuji jejich činnost.“ (François Mishaam Mpona-Minga – profesor na univerzitě "Unikin" Kinshasa, Kongo)

Jos Voorn (ADH e. V. - člen)

Jos Voorn (ADH e. V. - člen)

“Spolupracuji s ADH v Kongu, protože si myslím, že například aktuální projekt v Mushapu je projektem, jenž si podporu skutečně zaslouží. Má pozitivní a dlouhodobý vliv především na životy dětí, které z toho budou mít prospěch. Je také příjemné vědět, že pracuji se svědomitým týmem, který vždy a všude důsledně uplatňuje vysoké morální hodnoty.” (Jos Voorn – projektový manažer v Kongu)

  S potřebou rodin, aby jejich děti pracovali, je stálé a smysluplné školní vyučování velmi obtížné.

Náš cíl – zajistit vzdělání

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH

Novinky

Chcete dostávat pravidelné informace o pokroku našeho projektu? Přihlašte se k odběru novinek. Zde se také můžete odhlásit.